SED

SED FLOW CONTROL - SAMSON ( NEMAČKA) – je međunarodna kompanija , vodeća u razvoju ,proizvodnji i prodaji metalnih i plastičnih membranskih veventila , loptastih ventila, zapornih kosih ventili , rotametra kao i kontrolnih elementa za regulciju i indikaciju položaja otvorenosti ventila, ventila za uzorkovanje tečnosti i pare.. Kompanija je osnovana 1984 godine u Bad Rappenau , postaje član SAMSON grupacije 2017 godine sa sedištem u Frankfurtu.

Pogledajte detaljnije informacije...

VENTILI ZA ASEPTIČNE APLIKACIJE

 • MEMBRANSKI VENTILI ZA ASPETIČNE APLIKACIJE
  Seria Steripur sa nerđajućim ručnim i pneumatskim pogonom
  Seria KMA sa nerđajućim metalnim elementom između tela ventila i pogona
  Seria KMD sa kompletno plastičnim pogonom za visoke temperature
 • MEMBRANSKI MULTIRPORT ( VIŠEKRAKI ) VENTILI ZA ASEPTIČNE APLIKACIJE
  Ventili bez mrtvih zona -Zero Dead Leg
 • KOSI ZAPORNI VENTILI ZA ASEPTIČNE APLIKACIJE
  Sa hermetički zatvorenim pakovanjem BELLOW
 • LOPTASTI VENTILI ZA ASEPTIČNE APLIKACIJE
  Konekcija pripremljena za orbitalno zavarivanje ili TRI Clamp

JEDINICE ZA UZORKOVANJE

 • STERILNA JEDINICA ZA UZORKOVANJE - PW,WFI
  Sve vrste tečnosti u aseptičnim procesima
 • JEDINICA ZA UZORKOVANJE PREČIĆENE PARE - PS
  Pp principu izmenjivača toplote pare i hladne vode uzorkuje se prečišćena para tj.kondenzat.

VENTILI ZA INDUSTRIJSKE APLIKACIJE

 • METALNI MEMBRANSKI VENTILI ZA INDUSTRIJSKE APLIKACIJE
  Dimenzije DN10 do DN200, Ventili obložen sa PFA, PP i gumom
 • PLASTIČNI MEMBRANSKI VENTILI ZA INDUSTRIJSKE APLIKACIJE
  Dimenzije DN10 do DN200, Materijal ventila PVC,CPVC,PP,PVDF i ABS
 • KOSI ZAPORNI VENTILI ZA INDUSTRIJSKE APLIKACIJE
  Dimenzije DN10 do DN200, Materijal ventila nerđajući
 • MERAČI PROTOKA – ROTAMETRI
  Opseg merenja baziran na vodi od 1,5l/h do 50 000l/h. Materijali su PVC, PA ili PSU.
  Plovak je plastični i nerđajući materijal.
  Mogućnost čitanja max i min kao i kontinualno merenje