SERVIS

Naš asortiman usluga uključuje:

  • Servis i održavanje ventila i fitinga u Vašoj kompaniji
  • Klasično održavanje uključujući I/O proveru i dokumentaciju
  • Zalihe sa spiskovima delova Vašeg postrojenja da se osigura ispravna nabavka rezervnih delova
  • Preventivno održavanje sa ugovorom o održavanju
  • Usluge optimizacije i inženjeringa

Ovlašćeni smo od strane partnerskih firmi za puštanje u rad opreme, obuku korisnika i servis navedene opreme . Takođe u saradnji sa kolegama iz partnerskih firmi organizujemo za naše klijente prezentacije,treninge i posetu prozvođačima.

Servis